Nieuws

1ste aai fûgelwacht Heerenveen-Oranjewoud fûn

Freed 17 maart is it 1ste aai fûn fan ús fûgelwacht troch Henk van Dijk.

It wie sels in twake. De twa aaikes leinen yn in mooi nestje.

De aaien binne lottere en wiene farsk.

Henk wurdt tiisdei 21 maart op de wachtfergadering huldige.

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden