Nieuws

1ste aai gemeente It Hearrenfean fûn.

Earste aai gemeente It Hearrenfean!

Klaas Stapensea út Emmeloord fûn hjoed tegearre mei Ewout Schröder út Jirnsum it earste aai fan de gemeente It Hearrenfean. Beide mollefangers seagen in hijke en sijke achter in kraai oangean. Ferfolgens seagen se de ljippen trêdzjen en gie it sijke har nêst opmeitsjen. In kans út it boekje dus. Dy dan ek mei beide hannen troch de mannen oanpakt waard. It aai is troch my lottere en sonk gelyk. It aai wie neffens de mannen noch waarm en farsk. Lokwinske mannen.
It frije fjild fan de gemeente It Hearrenfean is hjirmei sletten.

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden