Nieuws

AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Dit is de AVG van Vogelwacht Heerenveen/ Oranjewoud opgericht in 1961. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40006107

Deze AVG  heeft betrekking op de gegevensverwerking van de leden van de vogelwacht Heerenveen/ Oranjewoud.

De vogelwacht Heerenveen/ Oranjewoud respecteert de privacy van alle leden en van de gebruikers van onze website www.vwho.nl en de facebook-pagina: Vogelwacht Heerenveen/ Oranjewoud.

U kunt erop vertrouwen dat wij de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk zullen behandelen. Deze AVG  is alleen van toepassing op de diensten van de vogelwachtHeerenveen/ Oranjewoud. Wanneer u lid bent van de vogelwacht vragen wij u om uw persoonsgegevens te geven. De gegevens worden opgeslagen in de ledenadministratie en gebruikt voor de ledenadministratie en voor de automatische incasso en de verwerking ervan. En om u te kunnen bellen of mailen indien nodig om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren. De vogelwacht Heerenveen / Oranjewoud is aangesloten bij de BVFW. Hiervoor heeft de BFVW uw gegevens nodig, welke de vogelwacht Heerenveen/ Oranjewoud doorgeeft aan de BFVW.

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan derden door zonder uw toestemming of het moet zo zijn dat wij daartoe door de wet of een gerechtelijke uitspraak verplicht zijn. Of dat het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en de vogelwacht Heerenveen/ Oranjewoud.

U hebt altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien , te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u contact opnemen via: secretaris@vwho.nl

Als u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie via de mail dan kunt u zich daarvoor afmelden via: secretaris@vwho.nl

Termijn van bewaren: de vogelwacht Heerenveen/ Oranjewoud bewaart uw gegevens zolang u lid bent van de vogelwacht Heerenveen/ Oranjewoud. Na uitschrijving zullen wij uw gegevens verwijderen. U kunt, als u dat wilt u uitschrijven via: secretaris@vwho.nl

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden