Nieuws

Wachtvergadering dinsdag 3 maart café De Knyp in De Knipe

 

 

 

 

 

 

Agenda wachtvergadering dinsdag 3 maart : café De Knyp in De Knipe     

Aanvang: 20.00 uur                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                             

1- Opening

2-Notulen: WV november 2019

3-Ingekomen stukken/ mededelingen:

4-Financien: woord aan Henk Mulder

5-Ledenwerving en PR:

6-Nazorg:woord aan de wachthoofden

*hulp nazorg : Johannes van Stralen

*vacature nazorg coördinator

*kaarten gebieden

*registreren cijfers nazorg

* wildcamera’s Oer de Tsjonger

* Neisoarchdei 2020

7-projecten: excursie 2020

8-pauze: uitdelen nazorgpassen

9-Broedzorg: Jens Tamminga

10 -Rondvraag:

11-Sluiting

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden